Windows 11 தனிப்பயன் கருவி

விண்டோஸ் 11 / 10 க்கான தனிப்பயன்பாடு பாதுகாப்பாக்கி உங்கள் சூழ்நிலைகளை கண்டுபிடிப்பதில் அந்தரங்கமாக முழு கட்டளையை பெற, நீங்கள் எந்தவொரு தகவலை அறிய அனுமதிக்கின்றது, உங்கள் செயல்களை கண்டுபிடிக்க பகுப்படுத்தும் முழு தகவல் சேகரிப்பை தடுக்கின்றது மற்றும் டிராக்கிங் மற்றும் கீலுக்குழப்பு தரவுகளை சென்றிக்கொள்ளும் முழு அமைப்பை மைக்ரோசாஃப்டுக்கு அனுப்பும்.

 இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்யவும்
Privacy Protector for Windows 11 ஸ்கிரீன் மாற்றம்.
புதிய புதுப்பிப்பு! பதிப்பு 11.0 - Windows 10 20H2 (Version 2009), October 2020 update support
121 பில்லியன் சேவையககங்களை முழுப்படுத்தும் Microsoft செயல்முறை ட்ரேக்கிங் Blocks சமீபகால நுழைவோடொன்று குறுக்குத்தெறித்தும் விண்டோஸ் புதியபடச் செயல்முறைகள் KB971033 மற்றும் KB976932

மிகப் பிரகாரமான மெக்கானிசல் முழங்க, Windows 11 மற்றும் 10 பயனர்களைப் பற்றிய தரமான விவாதப் பெற்ற அம்சங்களைப் பயனர்களைப் பற்றிய விவரங்களை சேகமிக்கவும் அவர்கள் நடவடிக்கைகளை அனுபாயிக்குவஓ ளான Windows 11 PC க்கு மேல் மேலேற்றி மேம்படுத்தும் தரவை புனொலு ளவி மைக்றோசாஃப்ட் உற்சட்டிக்கு அடாந்து எதிருக்கக்கறாகின்னர்களை அலாரிக்கும்.

Windows 11 மீது உங்கள் அபேட் மீண்டும் Windows 7, 8 அல்லது 8.1 க்கு முடிக்க வேலை செய்யும் பிரச்சினைகளை தீர்க்க இது பரிசீலனை அளிக்கமுற்றுக்கொண்டு, மைக்ரோசாஃப்ட் Windows Update வழியான இந்த விசேஷங்களை செயலிக்குள்ளும் அதே கண்காணிப்பு அமைப்புகளை உடனடியாக ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதான். Windows 11 உங்கள் தனிப்பட்டின்மையை பற்றி சரியான கவலைகள் உள்ளவர்கள் என்றால், நீங்கள் உங்கள் கையில் உள்ள பார்வையை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

விண்டோஸ் 11 உங்கள் பற்றி என்ன அறிந்துகொள்கிறது மற்றும் விண்டோஸ் 11 தனியுரிமை கருவி எப்படி உதவும் என்பதை கையெழுதும்

விண்டோஸ் 11 இதர பயனர்கள் பற்றி அற்றில் அதிசயமான தகவல்களை சேகரிக்கின்றது, விண்டோஸ் 7, 8 மற்றும் 8.1 புதியவற்றைக்கும் பின்னர் வெளியிடப்பட்ட விண்டோஸ் புதுப்பிப்புகளை அந்திக்கூட்டுகிறது. கீழே கொடுக்கப்பட்ட தகவல்கள் சேகரிக்கப்படுகின்றன மற்றும் மைக்ரோசாஃப்டுக்கு அனுப்பப்படுகின்றன:

 • உங்கள் வார்த்தைப்பட்டையை எவ்வாறு மின்னிலை மேம்படுத்துகிறது (விசைப்பலகையுடன் விண்டோஸ் 11 ஒரு உள்நிலை சூழல்க்கு உட்பட்டதாக வருகிறது)
 • வயக்கரத்தி: விண்டோஸ் 11 உங்கள் மைக்ரோஃபோனை கேள முடியும் மற்றும் நீங்கள் அறியாது பின்னர் உங்கள் வடிவத்தில் வலைக்காணும் (இல்லை, இது ஒரு பொய் அல்ல)
 • வலைத்தளங்கள், சமூக வலைப்பதிகங்கள் உள்ள உள்ளடக்கங்கள் மற்றும் குறுஞ்செய்திகளுக்கு (டெலிகிராம் போன் ஆகியவை மூலம் அனுப்பப்பட்ட மற்றும் பெறப்பட்டவைகளில் உள்ளவை உள்ளன)
 • உங்கள் தவறுதல் அடிப்படையில் உள்ள வேள்விகள் (GPS, AGPS அல்லது சரியான IP அடைவுகள்)
 • உங்கள் முழுவரிசை வலை வரலாறு
 • உங்கள் தேடல் கேள்விகள்
 • வாய்ப்பாலுக்குகளும் அவற்றின் கடதங்களும்
 • நிறுவப்பட்ட பயன்பாடுகளின் பட்டியல்
 • உங்கள் கேள்விகளை அனுப்புவார்களும் இச்சிகளின் பெயர்களையும் உள்ளடக்குவார்களும்
 • அழைப்பு பதிவுகள்
 • உங்கள் நாட்காட்சிகள், நிகழ்வுகள் மற்றும் கட்டப்பட்டவை
 • உங்கள் முகவரிப்பு புத்தகங்கள்: உங்கள் க஠ித வலை அல்லது மேம்படக் கருவியை BitLocker மூலம் மறுபெறும் என்பதானால், மேம்படுத்தப்பட்ட விசாரிக்கைகள் மூலம் அந்த சேவையில் அமைந்ததை உரிமைகளால் வெளியிட உதிக்கிறது; மைக்ரோசாஃப்ட் தனியுரிமை கொள்கை நிகழ்ந்த காரணங்களுக்கு அநுமதிக்கும்
 • எதிர்கால விண்டோஸ் 11 புதுப்பிப்புகள் அதன் கணினி ஏதேனும் ‘அநுகூலமான’ அல்லது ‘அனுரூபமான’ மென்பொருள் அல்லாத அல்லாத வசத்துகள் உள்ளிட்பஜம் செய்யும் அதன் கண்டற்கையை முடக்குவதை விரும்புகின்றும்

Windows 11 தனிப்பயன் கருவி

விண்டோஸ் டிராக்கிங் அம்சங்களை முழுமையாக முறைப்படுத்த ஒரு எளிய வழி இல்லை. புதிய கட்டமைப்பின் தனியுரிமை அப்ளெட்டில் அனைவரையும் முறைப்படுத்தியதை முடக்கிவிட்டாலும், விண்டோஸ் 11 இன் பல வகையான தரவுகளை தேடி நேரிருக்கும்.

உங்களுக்கு விண்டோஸ் 11 தனியுரிமை சிக்கல்களை திருச்சிற்று வைக்க நாங்கள் ஒரு மென்பொருள் விண்டோஸ் 11 தனியூரிமை சீராக்க கருவியை உருவாக்கினோம். விண்டோஸ் 11 தனியூரிமை சீராக்க கருவி நீங்கள் முறைபடுத்தும் அல்லது அனைத்து டிராக்கிங் சேவைகளை முறைப்படுத்த அனைத்துள்ள விண்டோஸ் 11 வரைந்து வரும் விண்டோஸ் 8.1, 8 மற்றும் விண்டோஸ் 7 உள்ளிடங்களை வழங்கும். விண்டோஸ் 11 தனியூரிமை ரக்ஷணை பாதுகாக்க விண்டோஸ் 11 டிராக்கிங் நிறுத்துபவர் கையெழுதுவதற்கு பின்னர் பிளசை பயன்படுத்தும்:

Privacy Protector for Windows 11 ஸ்கிரீன் மாற்றம் எடுக்கப்பட்டுஅல்லது டீல்ஷிவ் டெலெமெட்ரி கிளியர் மற்றும் டீசிட்ரேக் லாக் தடை எடுக்கிறது, 37 ட்ராக்கிங் சேவைகளுக்கும் அவற்றைத் தடுப்பு செய்கிறது, பின்வருவலின் வின்டோஸ் சேவைகளில் கண்ட ட்ராக்கிங் செயல்களை உள்வரும்: கோர்டானா பின்னணிப் பயனை கட்டுப்படுத்தும் சேவைகள் மீடியா சென்டர் வார்த்தைத் தகவல் மென்பொருள் மேம்பாடு தகவல் சராசரி டயாக்னாடிக்கும் குடும்பத் தாக்கு மேம்பாடு உற்பத்தி விளையாடும் சேவை இன்றிய குடும்ப பதிவை தடைப் படுத்தும் விண்டோஸ் தேர்ந்தெடுமிட்டேன் குடும்ப மீசியா மேலாண்மை தகவல்கள் ரெகார்ட் மற்றும் வடிவமைப்பு மூலமும் அனுமதிக்கப்படுமே்
Privacy Protector for Windows 11 11.0

Comments (0)

No comments yet. Be the first!
Add Comment
1000

மதிப்பீடு Privacy Protector for Windows 11

 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 10
 • Windows 11
ஆசிரியர்: SoftOrbits (English)
சராசரி மதிப்பெண்: 4.6 இருந்து 543 வாக்குகள்